കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി അവസരം

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി അവസരം

  • Government jobs
  • കേരളം
  • 37400 മുതൽ 80000 വരെ ഇന്ത്യൻ രൂപ / Year

Website കേരള ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷൻ

 

‘   കേരള സര്‍ക്കാരിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ Computer Programmer-cum-Operator തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കേരള പബ്ലിക് സര്‍വീസ് കമ്മീഷന്‍ വഴി ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.

 പ്രധാന തീയതികള്‍

– **ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ആരംഭം**: 2024 ജൂണ്‍ 15
– **അപേക്ഷ അവസാന തീയതി**: 2024 ജൂലൈ 17

 ഒഴിവുകളുടെ വിവരങ്ങൾ

– **തസ്തികയുടെ പേര്**: Computer Programmer-cum-Operator
– **ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം**: 3
– **ശമ്പളം**: Rs. 37,400 – 79,000

 പ്രായപരിധി

– **പ്രായം**: 18-36 വയസ്സ് (02.01.1988 മുതൽ 01.01.2006 വരെ ജനിച്ചവർ)

 വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

– **ബിരുദം**: BA / BSc / BCom അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം

പരിചയം

പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടര്‍ടേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം അംഗീകൃത വ്യവസായ സ്ഥാപനത്തില്‍ മൂന്നു വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമിംഗ്‌ പരിചയം

അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ

1. **ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ**: Kerala PSC യുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റില്‍ (www.keralapsc.gov.in) ഒറ്റത്തവണ പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുക.
2. **ലോഗിൻ**: User IDയും Passwordഉം ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് പ്രൊഫൈൽ വഴി അപേക്ഷിക്കുക.
3. **ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ്**: 31/12/2013 നുശേഷം എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. 01.01.2022 നുശേഷം പ്രൊഫൈൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നവർക്ക് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം.
4. **അപേക്ഷ സമര്‍പ്പണം**: പ്രൊഫൈലിലെ Notification Link ല്‍ Apply Now ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുക.
5. **ഫോട്ടോ മാനദണ്ഡം**: ഫോട്ടോയിൽ മത്സരാർത്ഥിയുടെ പേര്, ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതി വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം.

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി അവസരം
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ ജോലി അവസരം
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

– **വിജ്ഞാപനം വായിക്കുക**: ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂർണ്ണമായി വായിക്കുക.
– **യോഗ്യത പരിശോധിക്കുക**: വിദ്യഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രായപരിധി എന്നിവ ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
– **മൊബൈല്‍ നമ്പര്‍, ഇമെയിൽ ഐഡി**: അപേക്ഷാ ഫോമിൽ ശരിയായ മൊബൈല്‍ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐഡിയും നൽകുക.
– **കമ്മീഷന്‍ അറിയിപ്പുകള്‍**: പരീക്ഷാ തീയതി, അഡ്മിഷന്‍ ടിക്കറ്റ് എന്നിവ അറിയാൻ ഓൺലൈൻ പ്രൊഫൈൽ പരിശോധിക്കുക.

#### കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും, ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വായിക്കാനും [കേരള PSC വെബ്സൈറ്റ്](https://www.keralapsc.gov.in/,) സന്ദർശിക്കുക.

ഈ അവസരം ഉപയോഗിച്ച്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിൽ സ്ഥിര തൊഴിൽ നേടാനായി അപേക്ഷിക്കുക.

 

 

To apply for this job please visit www.keralapsc.gov.in.